danas je 25.6.2024

Input:

Pravila preračunavanja i zaokruživanja

17.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države (https://euro.hnb.hr/)

Preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti iz kune u euro izvršava se primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije korištenjem pet (5) decimala i zaokruživanjem dobivenog rezultata na dvije decimale s točnošću od jednog centa, prema sljedećim pravilima zaokruživanja:

- ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena,