danas je 25.6.2024

Input:

Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama u MUP-u

6.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnikom objavljenim u NN 16/2021 (17.2.2021.) propisano je da se pritužba može podnijeti u pisanom obliku ili neposrednim podnositeljevim iskazom, o čemu će se sastaviti zapisnik. Pritužbom u pisanom obliku smatrati će se i podnesak zaprimljen putem elektroničke pošte ako sadrži potpis podnositelja.

Pritužbu razmatra rukovoditelj ustrojstvene jedinice MUP-a u kojoj je raspoređen policijski službenik na kojeg se pritužba odnosi ili policijski službenik kojeg on ovlasti, radi utvrđivanja činjeničnog stanja. Iznimno, ako je policijski službenik privremeno premješten u drugu ustrojstvenu jedinicu duže od 30 dana