danas je 17.6.2024

Prihodi iz državnog proračunaArhiva

1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Novi zakon o proračunu

1.2.2022, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Planiranje proračuna i projekti

6.11.2020, Maja Hleb, dipl.oec, stalno sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Sustav izvršavanja proračuna i financijskog plana

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države

Posljedice nedonošenja proračuna za 2023. godinu

28.12.2022, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Knjiženje poklona u sustavu proračuna

30.6.2017, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Povrat sredstava u državni proračun

28.3.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Kapitalna pomoć drugom proračunuArhiva

1.1.2022, dipl.oec. Ksenija Kramar, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Sandra Hrvatin, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 85.Arhiva

1.1.2024, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 84.Arhiva

1.1.2024, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Nerealizirane tečajne razlike u sustavu proračuna

18.5.2021, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun troškova izvršenja u 2022. godini

20.7.2022, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Promjene u poslovanju jedinica lokalne samouprave temeljem novog Zakona o proračunu

26.4.2022, univ. spec. oec. Maja Coner, bacc. admin. publ., ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Proračunsko planiranje za razdoblje 2023.-2025. godine

25.10.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2022. godinu

14.6.2022, Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. publ., Izvor: Verlag Dashöfer

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 82.Arhiva

1.1.2024, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 83.Arhiva

1.1.2024, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 86.Arhiva

1.1.2024, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Pravilnik o proračunskim klasifikacijamaJamstvo

18.1.2024, Izvor: Narodne novine

Izrada planskih i izvještajnih dokumenta subjekata opće države

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinuJamstvo

2.2.2024, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Može li proračunski korisnik imati više različitih žiro računa?

4.10.2017, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinuJamstvo

27.6.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o korištenju sredstava Europske unijeJamstvo

13.4.2024, Izvor: Narodne novine

Proračunski nadzor

3.4.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Okružnica o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvjestaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih - 1 dio.Arhiva

19.3.2020, Ministarstvo financija, Državna riznica, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021

Prilagodbe informatičkih sustava

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu

13.2.2019, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 156. (ZOMO)Arhiva

1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Osobe ovlaštene za obavljanje poslova unutarnje revizije - 2. dio

17.4.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Financiranje, knjigovodstvena evidencija i izvještavanje po EU projektima

12.5.2021, dipl.ing.managmenta Lara Šiljeg, viši stručni suradnik za projekte financirane iz EU fondova, Izvor: Verlag Dashöfer

Akcija
Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: