danas je 28.9.2023

Input:

Pravilnik o polaganju državnog ispita

2.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima "1" izmijenjene su odredbe Zakona kojima se utvrđuje naziv, obveza, način polaganja, sadržaj i rokovi polaganja dosadašnjeg državnog stručnog ispita.

Sukladno navedenim zakonskim izmjenama uspostavlja se novi sustav polaganja ispita, odnosno polaganje državnog ispita elektroničkim putem na središnjoj i regionalnoj razini, što će doprinijeti standardizaciji postupka ispitivanja. Ujedno, osigurat će kandidatima jednake uvjete polaganja ispita, te objektivnu procjenu njihovog znanja, odnosno uspostavu transparentnog i objektivnog postupka ispitivanja, a što će spriječiti sve moguće rizike pogodovanja.

Stoga je na temelju članka 58. stavka 3. Zakona o državnim službenicima"2" donesen Pravilnik o polaganju državnog ispita"3", koji je trebao stupiti na snagu 1. travnja 2021. godine. No, taj rok je prolongiran na 1. travnja 2022. godine, ali je i tada ponovno odgođena primjena Pravilnika. U konačnici, zadnjim izmjenama Pravilnika o polaganju državnog ispita"4" propisano je da Pravilnik stupa na snagu 1. studenog 2022. godine, kada i kreće njegova primjena.

U nastavku teksta, osvrnuti ćemo se na najznačajnija pravila za polaganje državnog ispita, uzimajući u obzir činjenicu da je njegovo polaganje jedan od uvjeta za nastavak radnog odnosa u državnoj službi.

Ministarstvo uprave organizira provedbu državnog ispita (u nastavku teksta: ispit) na središnjoj razini, a kada se ispitivanje provodi na regionalnoj razini, tada provedbu ispita organizira u suradnji s određenim javnopravnim tijelima.

Ispit se polaže za I. i II.