danas je 7.6.2023

Input:

Pravo na naknadu plaće - Članak 47.

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.12 Pravo na naknadu plaće - Članak 47.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Osiguraniku nezadovoljnom odlukom izabranog doktora