danas je 25.6.2024

Input:

Pravo na ponovnu uporabu informacija javnog sektora

6.6.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Ponovna uporaba informacija omogućava korisnicima – građanima, udrugama, akademskoj zajednici, trgovačkim društvima, korištenje informacija tijela javne vlasti u svrhu stvaranja dodane vrijednosti bilo u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu. To znači da korisnici, temeljem informacija tijela javne vlasti koje su pogodne za ponovnu uporabu, mogu izraditi određeni proizvod te ga staviti na tržište (primjerice, aplikacije za pametne telefone ili druge internetske aplikacije) ili na temelju tih podataka stvoriti nove informacije u javnom interesu (istraživanja, analize, različita pitanja od javnog interesa, kao što je npr. proračunska potrošnja, javna nabava).

Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu. U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu. Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti, koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova, primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike.

Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave. Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

U Republici Hrvatskoj ponovna uporaba informacija i otvaranje podatka za