danas je 21.5.2024

Input:

Pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora

16.4.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Pitanje se odnosi na pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora u 2018. godini.

Radnik je bio u radnom odnosu cijelu godinu, dio godine, prvih sedam mjeseci, u privatnom sektoru, gdje mu je prije prestanka radnog odnosa omogućeno korištenje godišnjeg odmora za navedeno razdoblje i isplaćena naknada za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 1.000,00 kuna.

Početkom 8. mjeseca zapošljava se u javnoj ustanovi kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave i za razdoblje od 8. mjeseca do kraja godine utvrđeno je pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora prema čl. 78 Zakona o radu.

Ukoliko je Kolektivnim ugovorom javne ustanove propisano pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora, da li ustanova radniku mora isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora ili ne, budući da je radnik već primio naknadu za korištenje godišnjeg odmora, ali kod prijašnjeg poslodavca u privatnom sektoru?

Odgovor:

Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17) regulira pravo radnika na godišnji odmor u svojim člancima 76. do 85. Odredbama navedenih članaka propisano je da radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu (čl. 76.) i to najmanje u trajanju od četiri tjedna (čl. 77. st. 1.), koja stječe pod određenim