danas je 21.4.2024

Input:

Prekršajne odredbe - Članak 152.

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

13.4 Prekršajne odredbe - Članak 152.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 6630,00 eura kaznit će se ravnatelj ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovorni zdravstveni radnik privatne prakse te voditelj ustrojstvene jedinice u zdravstvenoj ustanovi, svatko iz svoje nadležnosti, ako u okviru ugovorenih sredstava ne osiguraju osiguranim osobama zdravstvenu zaštitu koju su sa Zavodom ugovorili te nenamjenski troše sredstva osigurana za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja (članak 93.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 do 33.180,00 eura kaznit će se za prekršaj ugovorna zdravstvena ustanova ako ne koristi