danas je 21.7.2024

Input:

Prestanak službe lokalnih službenika

10.3.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Prestanak službe lokalnih službenika zaposlenih u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uređen je odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U nastavku teksta ukratko će više biti riječi o toj tematici.

Naime, službeniku može prestati služba na jedan od sljedećih načina:

  • sporazumom
  • otkazom
  • istekom roka
  • po sili zakona
  • na drugi način propisan zakonom

O prestanku službe donosi se rješenje u roku od osam dana od nastupa okolnosti koje su razlog za prestanak službe.

Služba može prestati na temelju pisanog sporazuma službenika i pročelnika upravnog tijela, a kojim se utvrđuje dan prestanka službe i druga pitanja od značaja za prestanak službe o kojima su