danas je 13.7.2024

Input:

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

9.11.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

S obzirom da se donošenje novog Zakona o plaćama u državnoj službi smatra pokazateljem uspješno provedene investicije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), što je ujedno i uvjet koji Republika Hrvatska treba ispuniti da bi mogla dobiti financijska sredstava iz EU Mehanizma za oporavak i otpornost, a rok za donošenje tog Zakona je 30. lipnja 2023. godine, predloženo je donošenje Zakona o izmjeni Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka po hitnom postupku, kako bi se do kraja ove godine mogle provesti potrebne analize koeficijenata i plaća te izraditi novi model plaća i prijedlog Zakona o plaćama u državnoj službi.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, s Konačnim prijedlogom zakona bilo je otvoreno od 5. listopada do 20. listopada 2022. godine, a što se njime predlaže donosimo u nastavku članka.

Prije svega ističemo kako se Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18; dalje u tekstu: Zakon) osigurava provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst