danas je 13.7.2024

Input:

Prijelazne evidencije i izvješća

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača

Sva izvješća za prethodnu godinu i ranije godine dostavljat će se u kunama, a izvješća za godinu u kojoj će euro biti uveden i nadalje, u eurima. „Prijelazne evidencije i izvješća“, kao npr PDV obrazac za prosinac prethodne godine podnosit će se sukladno zakonskim rokovima u 1. mjesecu godine u kojoj je euro uveden u kunama jer se odnosi na razdoblje prethodne godine.

Isto će se primijeniti i na sve ostale obrasce koji će se predavati u godini u kojoj je euro uveden ako se odnose na razdoblje prethodne godine (PO-SD, PO-SD-Z, DOH, GFI POD, ZPP-DOH, PD, PD-IPO i sl.). Obzirom da postoje obrasci koje sukladno poreznim propisima isplatitelji dostavljaju primateljima dohotka i odnose se za prethodne godine isti se moraju dostavljati u kunama npr. Obrazac Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu i prirezu po odbitku.

Dakle, obrasci vezani uz porezne i druge obveze poslovnog subjekta prema