Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjena odredbi novog Zakona o otpadu u odnosu na važeće propise iz gospodarenja otpadom

10.9.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

S obzirom da je novim Zakonom o gospodarenju otpadom propisano koji propisi iz gospodarenja otpadom ostaju na snazi, odnosno koje su obveze dužni ispuniti osobe koje se bave djelatnošću gospodarenja otpadom u nastavku dajemo prikaz istih.

 

Također, napominjemo da će svi postupci koji su pokrenuti temeljem prijašnjeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom biti dovršeni po njegovim odredbama.

Obveza donošenja i usklađivanja Planova gospodarenja otpadom

Vlada Republike Hrvatske dužna je uskladiti Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine (Narodne novine, br. 3/17.) s odredbama ovog Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu istog, odnosno do zaključno 31.07.2022. godine.

 

Jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su donijeti Plan gospodarenja otpadom jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba do 1. siječnja 2024., time da do njegovog donošenja ostaju na snazi navedeni Planovi gospodarenja otpadom doneseni na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.).

 

Nadalje, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je za 2021 - 2023. godine dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske:

 

 jedinici područne (regionalne) samouprave za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u svom službenom glasilu do 31. ožujka tekuće godine i

 

Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i objaviti ga u svom službenom glasilu i na svojim mrežnim stranicama do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

 

Registar proizvođača s proširenom odgovornosti (RPPO)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dužan je uspostaviti Registar proizvođača s proširenom odgovornosti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Fond i Financijska agencija dužni su sklopiti sporazum kojim se propisuje ustroj, operativno vođenje i izrada izvješća, oblik i način popunjavanja obrazaca za registraciju i dostavu podataka te način davanja i korištenja podataka iz RPPO-a u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

Osoba kojoj je izdana dozvola za gospodarenje otpadom temeljem dosadašnjeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom može obavljati djelatnost sukladno izdanoj dozvoli:

 

– do šest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika o metodama uzorkovanja i ispitivanja, ako

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: