danas je 25.6.2024

Input:

Priprema postupka - određivanje predmeta nabave i podjela na grupe

1.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.8.2 Priprema postupka – određivanje predmeta nabave i podjela na grupe

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Sektorski naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Sektorski naručitelj može podijeliti predmet nabave na grupe na temelju objektivnih kriterija, primjerice prema vrsti, svojstvima,