danas je 13.7.2024

Input:

Problem s dostavom jamstva za ozbiljnost ponude

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

16.3 Problem s dostavom jamstva za ozbiljnost ponude

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Jedno od važnih pitanja tijekom postupka javne nabave je pitanje vezano uz dostavu jamstva za ozbiljnost ponude. Isto se reflektira i na postupanje naručitelja i ponuditelja vezano uz predmetno jamstvo.

Članak 214. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi predviđa traženje jamstva za ozbiljnost ponude u postupcima javne nabave. Takvo jamstvo je pak valjano jedino ako je u izvorniku dostavljeno naručitelju.

Valja napomenuti da naručitelji imaju mogućnost u postupcima javne nabave NE zahtijevati dostavu jamstva.

Naime, kako je zakonodavac isto odredio kao mogućnost, a ne kao obvezu, naručitelji mogu u svojim dokumentacijama o nabavi predvidjeti da ponuditelji ne moraju dostavljati navedeno jamstvo, ukoliko tako žele, osim ako ne smatraju da im je to nužno potrebno.

Ukoliko pak smatraju da im je jako bitno zahtijevati jamstvo, imaju mogućnost Dokumentacijom o nabavi propisati jamstvo za ozbiljnost ponude i u manjim iznosima, a kako bi ponuditeljima bilo lakše uplatiti jamstvo kao polog.

Takvim postupanjem se smanjuje i rizik prenošenja virusa COVID-19.

Nadalje, podsjećamo i na preporuku koju