danas je 21.7.2024

Input:

Prodaja dugotrajne imovine

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.12 Prodaja dugotrajne imovine

dipl.oec. Ksenija Kramar, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Sandra Hrvatin, dipl.oec.


Primjer 8.

Proračunski korisnik “ABC“ prodao je trgovačkom društvu “PC“ uredski namještaj i ispostavio račun na iznos od 25.000,00 kuna. Nabavna vrijednost namještaja je 160.000,00 kuna, a