danas je 21.7.2024

Input:

Projekt "Omogućavanje pristupa hrvatskim javnim e-uslugama unutar platforme e-Građani za EU/EEA građane"

10.3.2017, Izvor: Ministarstvo uprave
Slika /slike/2017/10.03.2017.- CEF projekt web.jpg

10. ožujka 2017. - U Ministarstvu uprave održano je predstavljanje projekta "Omogućavanje pristupa hrvatskim javnim e-uslugama unutar platforme e-Građani za EU/EEA građane" (The Ensuring Access to Croatian Public e-Services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens, 2015-HR-IA-0069).

Ovim projektom omogućit će se građanima iz drugih država članica EU pristup javnim elektroničkim uslugama koje pružaju hrvatske institucije unutar sustava e-Građani, koristeći pritom njihove nacionalne vjerodajnice, odnosno sredstva za elektroničku identifikaciju izdana u drugim državama članicama. 
 
Ministarstvo uprave koordinator je aktivnosti projekta CEF eID 2015., a Financijska agencija je operativni izvršitelj Nacionalnog sustava autentikacije – NIAS-a koji će prilagoditi za korištenje i