danas je 27.2.2024

Input:

Promjene u Zakonu o lokalnim porezima

12.10.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Nedavno je u Hrvatskom saboru donesen paket poreznih zakona koji se u šestom krugu porezne reforme mijenja devet zakonskih propisa, a odnose se na: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak; Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima; Zakon  o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza; Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave svi objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 114/2023. od 4. listopada 2023.godine.

Dakle, porezni paket sadrži i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima kojima se uređuje sustav lokalnih poreza kao jedan od izvora financiranja jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave.

Zakon o lokalnim porezima[1](u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje sustav lokalnih poreza, kao jedan od izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave[2] propisano je da se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financiraju prihodima od poreza, te pripadaju jedinicama lokalne ili regionalne samouprave odnosno gradovima ili