danas je 13.7.2024

Input:

Proračunski nadzor

3.4.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o proračunu sadržava odredbe o provođenju proračunskog nadzora, a čija je svrha utvrđivanje nepravilnosti i prijevara u upravljanju proračunskim sredstvima.

Stoga će se u nastavku teksta obraditi tematika proračunskog nadzora.

Što je proračunski nadzor?

Proračunski nadzor je inspekcijski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, pravodobnosti i potpunosti naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te inspekcijski nadzor pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje na izvanproračunske korisnike.

Tko može pokrenuti postupak?

Proračunski nadzor obavlja se po predstavkama građana, zahtjevima tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba, iz kojih proizlazi sumnja na nepravilnost ili prijevaru, te po nalogu ministra financija.

Odluku o obavljanju proračunskog nadzora donosi ministar financija.

Proračunski nadzor obavlja se za tekuću godinu, a po potrebi, te u određenim okolnostima i za protekla razdoblja.

Subjekti proračunskog nadzora

Proračunski nadzor obavlja se kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika, trgovačkih društava, te drugih pravnih i fizičkih osoba koje dobivaju sredstva iz proračuna i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika, kao i kod pravnih osoba koje koriste kreditna sredstva s osnove jamstva države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: subjekti nadzora).

Proračunski nadzor pravnih i fizičkih osoba obuhvaća i inspekcijski nadzor trgovačkih