danas je 25.6.2024

Input:

Prosljeđivanje osobnih podataka o djeci trećim osobama od strane škole

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

10.2 Prosljeđivanje osobnih podataka o djeci trećim osobama od strane škole

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Prema Uredbi (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje. Iz navedene definicije pojma obrade vidimo razne mogućnosti obrade osobnih podataka. Jedna od takvih mogućnosti je i proslijeđivanje osobnog podatka trećim osobama. S obzirom na temu ovog članka u nastavku ćemo predočiti primjer iz prakse Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Radi se o primjeru u kojem se nezakonito proslijeđuju osobni podaci djece trećim osobama. Znači, imamo osobne