danas je 1.10.2023

Input:

Provođenje humanitarne akcije

7.2.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Odgovor:

Fakultet smo, proračunski korisnik i rado bi pomogli svojim studentima koji žive na potresom pogođenim područjima. Otvorili bi poseban žiro račun za pomoć gdje bi prikupljali sredstava. Kako to provesti u skladu sa Zakonom? Postoji li drugi zakonski prihvatljiv način.

Humanitarnu akciju, nakon izvršnosti rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije izdanog od strane nadležnog upravnog tijela za svaku pojedinu akciju, mogu provesti:

– stalni prikupljači humanitarne pomoći

– neprofitne pravne osobe koje nemaju rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, profitne pravne osobe i fizičke osobe.

Humanitarna akcija ne može trajati duže od 90 dana. Nadležno upravno tijelo je upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo).

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije podnosi se nadležnom upravnom tijelu na propisanom obrascu najmanje petnaest dana prije planiranog početka humanitarne akcije. Iznimno, zahtjev za izdavanje rješenja može se podnijeti i u kraćem roku kada to zahtijevaju izvanredne okolnosti zbog ugroženosti života i zdravlja ljudi. Nadležno upravno tijelo donijet će rješenje o odobrenju provođenja