Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Računovodstvo proračunskih korisnika s primjerima

2.3.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.1 Računovodstvo proračunskih korisnika s primjerima

Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, Maja Hleb dipl.oec, stalni sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije

Proračunski korisnici primarno ostvaruju javne prihode i iz njih financiraju javne izdatke od općeg i posebnog interesa za stanovnike RH, na razini države odnosno lokalnih i regionalnih jedinica. Dakle, proračuni i proračunski korisnici nisu ustrojeni radi obavljanja gospodarske djelatnosti, međutim, mogu sudjelovati na tržištu s obavljanjem određenih isporuka dobara i usluga. Zakon o proračunu proračunskim korisnicima dozvoljava obavljanje gospodarske djelatnosti, pri čemu se takvi poslovi ne financiraju iz proračuna. Obzirom da proračunski korisnici imaju posebna vlastita pravila financijskog izvještavanja, u nastavku su prikazani osnovni računi prema računskom planu sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i i računskom planu.


Primjer 1: Računi na kojima se knjiže obveze i potraživanja za PDV

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (u nastavku: Pravilnik o računovodstvu) propisuje sljedeće račune za iskazivanje potraživanja i obveza za PDV-e kod obveznika PDV-a:

1242 Potraživanja za PDV-e kod obveznika 
12422 Potraživanja za više plaćeni PDV po obračunu 
2392 Obveze za PDV 
23921  Obveze za PDV kod obveznika PDV-a  
23922  Obveze za PDV po obračunu  

Prikazani su računi koji nam daje opći uvid, a prema potrebi navedeni računi se mogu dodatno raščlaniti prema individualnim zahtjevima (zapravo, to je i poželjno). Primjerice tu se prvenstveno misli na otvoranje zasebnih računa za svaku poreznu stopu kod ulaznih računa.


Primjer 2: Knjiženje izlaznih računa

 1. Proračunski korisnik u sustavu PDVa obavio je usluge i ispostavio račun (vrijednost usluge bez PDV-a iznosi 10.000,00 kn, PDV obračunan po stopi 25%),
 2. Usluga je naplaćena,
 3. Proračunski korisnik u sustavu PDV-a obavio je uslugu i naplatio ju u gotovini (vrijednost usluge s PDV-om iznosi 150,00 kn, PDV-e obračunan po stopi 25%)

Prijedlog knjiženja:

red. br. opis iznos račun 
duguje potražuje 
1.  Izlazni račun za usluge  
- usluga- PDV 25%- ukupno  10.000,002.500,0012.500,00  16615  96615239211  
2.  Izvod žiro računa  
- uplata- prihod  12.500,0010.000,00  1112196615  1661566151  
3.  usluge naplaćene u gotovini  
- ukupni utržak- PDV 20% od 150,00- usluga bez PDV  150,0030,00120,00  11211  23921166151  


Primjer 3: Knjiženje ulaznih računa

 1. Nabavljen je materijal za potrebe redovnog poslovanja i primljen ulazni račun dobavljača (vrijednost materijala bez PDV-a iznosi 10.000,00 kn, PDV-e obračunan po stopi 25%). Materijal će se koristiti za isporuke koje podliježu oporezivanju i za isporuke koje su oslobođene PDV-a, pa se PDV-e iz ulaznog računa dijeli na dio koji se može odbiti (prema postotku od 10%) i dio za koji nije dopušten odbitak pretporeza.
 2. Gotovinom je plaćen račun za materijal za čišćenje u iznosu od 50,00 kn. Materijal će se koristiti za obavljanje oporezive djelatnosti. Račun ne sadrži sve elemente koje propisuje čl. 79 koristiti pretporez.
 3. 31. ožujka obavljen je popravak opreme u prostorima proračunskog korisnika. Popravak je fakturiran 08. travnja (vrijednost usluge bez PDV-a iznosi 10.000,00 kn, PDV-e obračunan po stopi 25%). Račun je primljen 8. travnja. Proračunski korisnik koristi pretporez u postotku od 10%. Proračunski korisnik temeljnicom zadaje knjiženje rashoda i priznavanje pretporeza s 31. ožujkom, a ulazni račun knjiži s datumom ulaznog računa.
 4. U slučaju da je ovaj popravak fakturiran 15. travnja (nakon roka za sastavljanje i prezentiranje tromjesečnih financijskih izvještaja), a račun je primljen 21. travnja (nakon roka podnošenja porezne prijave za prethodni mjesec), proračunski korisnik bi trebao iskazati rashode u obračunskom razdoblju u kojem su i nastali (s 31. ožujkom) prema vlastitom “obračunu“, temeljem ponude, ali ne bi smio iskazati pretporez na računu 124211, nego na računu 124213 Potraživanja za pretporez koji se privremeno ne može odbiti.
 5. Obavljena je usluga dodatnog ulaganja na opremi i primljen je račun dobavljača (vrijednost radova bez PDV-a iznosi 10.000,00 kn, PDV-e obračunan po stopi od 25%). Proračunski korisnik-obveznik PDV-a može odbiti 10% zaračunatog PDV-a.
 6. Obavljena je usluga dodatnog ulaganja na zgradi proračunskog korisnika koji je porezni obveznik PDV-a. Na računu dobavljača za izvedene radove nije obračunan PDV-e, već je naznačeno da se radi o prijenosu porezne obveze u tuzemstvu. Proračunski korisnik zaračunava PDV-e i može koristiti pretporez u iznosu od 10% obračunanog PDV-a.
 7. Ministarstvo financija u prosincu 2015. nabavlja informatičku opremu iz Njemačke u vrijednosti od 50.000,00 kn. Ministarstvo je tijelo državne uprave i nije porezni obveznik. Do prosinca 2015 već je nabavljena oprema iz drugih zemalja, članica EU-a u iznosu od 35.000,00 kn, pa s obzirom da nabavkom u prosincu Ministarstvo prelazi prag stjecanja od 77.000,00 kn, 15 dana prije nabave zatražilo je svoj ID broj i dostavilo ga svom dobavljaču u Njemačkoj. Sada se obračunava PDV-e na stjecanje i to na cijeli iznos isporuke. Iznos PDV-a je 12.500,00 kn. Prikazano je knjiženje nabave iz prosinca.
 8. Proračunski korisnik koji obavlja isključivo oslobođene isporuke angažirao je koreografa-poreznog obveznika iz Velike Britanije za postavljanje baletne predstave. Korisnik je svoj PDV identifikacijski broj dostavio koreografu koji ne obračunava britanski PDV-e, već porezna obveza prelazi na hrvatsko kazalište. Usluga iznosi 100.000,00 kn, obračunan je PDV-e u iznosu od 25.000,00 kn.
 9. Proračunski korisnik za oslobođene isporuke bez prava na odbitak pretporeza obavlja i oporezive isporuke (najam dvorane i igrališta) na koje obračunava PDV-a.
 10. U travnju iz Slovenije nabavlja opremu za dvoranu u vrijednosti od 25.000,00 kn. Proračunski korisnik je zatražio PDV identifikacijski broj i dostavio ga dobavljaču iz Slovenije, koji ne zaračunava slovenski PDV-e. Isporuka se oporezuje kao stjecanje u Hrvatskoj. Proračunski korisnik obračunava PDV-e na vrijednost stečenih isporuka u iznosu od 6.250,00 kn, a može koristiti kao odbitak pretporeza 3% obračunanog PDV-a što iznosi 187,50 kn.
 11. Za primljenu uslugu reprezentacije proračunski korisnik-obveznik PDV-a, primio je i ulazni račun od dobavljača za tu uslugu. Sveukupan iznos računa (s PDV-om) iznosi 5.000,00 kn.

Prijedlog knjiženja:

red. broj opis iznos račun 
duguje potražuje 
1.  ulazni račun dobavljača  
- usluga- PDV 20% - 2.500,00 kn* PDV koji se može odbiti (10% x 2.500,00 kn)* PDV koji se ne može odbiti (preostali iznos PDV-a)- ukupno  10.000,00250,002.250,0012.500,00  3221912421132219  23232  
2.  gotovinom plaćen račun za nabavu materijala  
- vrijednost materijala s PDV  50,00  32214  11121  
3.  temeljnica knjiženja - prema ulaznom računu dobavljača  
- usluga- PDV 25% (2.500,00)+ PDV koji se može odbiti (10%x2.500,00 kn)+ PDV koji se ne može odbiti (preostali iznos PDV-a)- ukupno  10.000,00250,002.250,0012.500,00  3232212421132322  29111  
3.a  ulazni račun dobavljača  
- preknjiženje u travnju  12.500,00  29111  23232  
4.  ulazni račun dobavljača za dodatna ulaganja na opremi  
- vrijednost dodatnih ulaganjaPDV 25% iznosi 2.500,00 kn* PDV-e koji se može odbiti (10%x2.500,00 kn)* PDV koji se ne može odbiti (preostali iznos PDV-a)- ukupno- evidentiranje imovine  10.000,00250,002.250,0012.500,0012.250,00  452111242114521102241  2422491111  
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: