danas je 13.7.2024

Input:

Računovodstvo proračunskih korisnika s primjerima

26.5.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.1 Računovodstvo proračunskih korisnika s primjerima

Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, Maja Hleb dipl.oec, stalni sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije

Proračunski korisnici primarno ostvaruju javne prihode i iz njih financiraju javne izdatke od općeg i posebnog interesa za stanovnike RH, na razini države odnosno lokalnih i regionalnih jedinica. Dakle, proračuni i proračunski korisnici nisu ustrojeni radi obavljanja gospodarske djelatnosti, međutim, mogu sudjelovati na tržištu s obavljanjem određenih isporuka dobara i usluga. Zakon o proračunu proračunskim korisnicima dozvoljava obavljanje gospodarske djelatnosti, pri čemu se takvi poslovi ne financiraju iz proračuna. Obzirom da proračunski korisnici imaju posebna vlastita pravila financijskog izvještavanja, u nastavku su prikazani osnovni računi prema računskom planu sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i i računskom planu.


Primjer 1: Računi na kojima se knjiže obveze i potraživanja za PDV

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (u nastavku: Pravilnik o računovodstvu) propisuje sljedeće račune za iskazivanje potraživanja i obveza za PDV-e kod obveznika PDV-a:

1242 Potraživanja za PDV-e kod obveznika 
12422 Potraživanja za više plaćeni PDV po obračunu 
2392 Obveze za PDV 
23921  Obveze za PDV kod obveznika PDV-a  
23922  Obveze za PDV po obračunu  

Prikazani su računi koji nam daje opći uvid, a prema potrebi navedeni računi se mogu dodatno raščlaniti prema individualnim zahtjevima (zapravo, to je i poželjno). Primjerice tu se prvenstveno misli na otvoranje zasebnih računa za svaku poreznu stopu kod ulaznih računa.


Primjer 2: Knjiženje izlaznih računa

  1. Proračunski korisnik u sustavu PDVa obavio je usluge i ispostavio račun (vrijednost usluge bez PDV-a iznosi 10.000,00 kn, PDV obračunan po stopi 25%),
  2. Usluga je naplaćena,
  3. Proračunski korisnik u sustavu PDV-a obavio je uslugu i naplatio ju u gotovini (vrijednost usluge s PDV-om iznosi 150,00 kn, PDV-e obračunan po stopi 25%)

Prijedlog knjiženja:

red. br. opis iznos račun 
duguje potražuje 
1.  Izlazni račun za usluge  
- usluga- PDV 25%- ukupno  10.000,002.500,0012.500,00  16615  96615239211  
2.  Izvod žiro računa  
- uplata- prihod  12.500,0010.000,00  1112196615  1661566151  
3.  usluge naplaćene u gotovini  
- ukupni utržak- PDV 20% od 150,00- usluga bez PDV  150,0030,00120,00  11211  23921166151  


Primjer 3: Knjiženje ulaznih računa

  1. Nabavljen je materijal za potrebe redovnog poslovanja i primljen ulazni račun dobavljača (vrijednost materijala bez PDV-a iznosi 10.000,00 kn, PDV-e obračunan po stopi 25%). Materijal će se koristiti za isporuke koje podliježu oporezivanju i za isporuke koje su oslobođene PDV-a, pa se PDV-e iz ulaznog računa dijeli na dio koji se može odbiti (prema postotku od 10%) i dio za koji nije dopušten odbitak pretporeza.
  2. Gotovinom je plaćen račun za materijal za čišćenje u iznosu od 50,00 kn. Materijal će se koristiti za obavljanje oporezive djelatnosti. Račun ne sadrži sve elemente koje propisuje čl. 79 koristiti pretporez.
  3. 31. ožujka obavljen je popravak opreme u prostorima proračunskog korisnika. Popravak je fakturiran 08. travnja (vrijednost usluge bez PDV-a iznosi 10.000,00 kn, PDV-e obračunan po stopi 25%). Račun je primljen 8. travnja. Proračunski korisnik koristi pretporez u postotku od 10%. Proračunski korisnik temeljnicom zadaje knjiženje rashoda i priznavanje pretporeza s 31. ožujkom, a ulazni račun knjiži s datumom ulaznog računa.
  4. U slučaju da je ovaj popravak fakturiran 15. travnja (nakon roka za sastavljanje i prezentiranje tromjesečnih financijskih izvještaja), a račun je