danas je 21.5.2024

Input:

Radnopravni odnosi u državnim službama u 2023. godini - najčešća problematika iz prakse

7.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Prava vezana uz raspored na određeno radno mjesto u državnoj službi, omogućavanje nastavka rada državnim službenicima i nakon što su se stekli uvjeti za prestanak službe po sili zakona, mogućnost rada od kuće i s njima povezana pitanja teme su koje privlače kontinuirano zanimanje državnih službenika. U nastavku će se razmotriti neka od tih pitanja.

Prema odredbi članka 52. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19, 141/22; dalje u tekstu: Zakon o državnim službenicima) o prijemu u državnu službu odlučuje se rješenjem. Po izvršnosti rješenja o prijemu, za osobu primljenu u državnu službu donosi se rješenje o rasporedu na radno mjesto.

Naime, u svakodnevnom radu moguća je pojava situacije da državni službenik povremeno izvršava poslove koji nisu u opisu poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i s time vezano pitanje više (povoljnije) plaće ako je riječ o poslovima s višim koeficijentom složenosti poslova.

Okolnost obavljanja navedenih poslova sama po sebi neće biti dovoljna kako bi državni službenik ostvario pravo na višu (povoljniju) plaću. Tome je tako zato što je odredbama članka 80. stavaka 2. i 3. Zakona o državnim službenicima pravo na višu (povoljniju) plaću priznato samo za slučaj premještaja, a ne za slučaj povremenog izvršavanja poslova koji nisu u opisu poslova radnog mjesta na koje je raspoređen službenik.

Za istaknuti je da se u rješenju o rasporedu na radno mjesto navode i podaci o plaći. Ako državni službenik na poslove koje je