danas je 13.7.2024

Input:

Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi – digitalizacija i modernizacija upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi

15.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Republika Hrvatska prati globalne trendove vezano uz informacijsko-komunikacijske transformacije i implementira ih u regulatorni sustav, pa tako do 2032. godine želi biti zemlja digitalno i gospodarski konkurentnih poduzeća i digitalizirane javne uprave s personaliziranim javnim uslugama. Navedeno bi se ostvarilo stvaranjem regulatornog, investicijskog i poreznog okruženja koje djeluje poticajno na tehnološki razvoj i inovacije, ulaganjem u digitalne kompetencije građana i povećanjem broja stručnjaka u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, kako u privatnom tako i javnom sektoru, te primjenom naprednih tehnologija u javnim i tržišnim djelatnostima. Zakonodavno okvir proizlazi iz  Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine (Narodne novine broj  2/2023 od 4.1.2023.). Strategijom digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine želi se postići određivanje smjernica za ostvarenje ciljane transformacije Republike Hrvatske prema zelenom i digitalnom načinu života kao preduvjetima za budući održivi gospodarski rast i društveni razvoj. Strategija je ujedno jedan od akata strateškog planiranja kojim se podupire provedba Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS) kojom se dugoročno usmjerava razvoj