danas je 27.2.2024

Input:

Rješenje u stvarima manjeg značenja

6.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

U stvarima manjeg značenja u kojima se udovoljava zahtjevu stranke, a ne dira se u javni interes niti interes trećih osoba, rješenje se može sastojati samo od izreke u obliku zabilješke u spisu, ako su razlozi za takvu odluku očiti.

Rokovi za donošenje rješenja u upravnom postupku

Kada se postupak pokreće na zahtjev stranke, propisani su sljedeći rokovi:

  • u slučajevima neposrednog rješavanja na zahtjev stranke, službena osoba dužna je rješenje donijeti i dostaviti ga stranci bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva
  • u slučajevima vođenja ispitnog postupka na zahtjev stranke, službena osoba dužna je rješenje donijeti i dostaviti ga stranci najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja