Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti kod primopredaje dužnosti

7.3.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.3 Sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti kod primopredaje dužnosti

Maja Coner univ..spec.oec. bacc.adm.publ. ovl.rač.

Kako su u svibnju 2017.g. održani lokalni izbori, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kod kojih je došlo do promjene čelnika (župana, gradonačelnika, načelnika) ispunit će Izjavu o fiskalnoj odgovornosti shodno odredbama Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( Narodne novine broj 78/2011, 106/2012, 130/2013 i 19/15).

Prilikom postupka primopredaje dužnosti, čelnik kojemu prestaje obnašanje dužnosti obvezan je sastaviti Izjavu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti. Ako je datum primopredaje raniji od 31. kolovoza uz Izjavu se predaje i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine (čl.12 dužnosti te prilozi iz čl. 6. st. 1. Uredbe sastavljeni za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine (to su prilozi koji su bili sastavljeni uz prošlogodišnju Izjavu). 

Uz Izjavu se sastavljaju sljedeći prilozi (čl. 6. st. 1. Uredbe):

  • - popunjeni Upitnik,
  • - Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti,
  • - Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine,
  • - Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana.

Ako je datum primopredaje

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: