danas je 21.7.2024

Input:

Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu

11.8.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Na portalu e-Savjetovanje završilo je Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o mogućnosti rada državnog službenika i namještenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu. Savjetovanje je trajalo do 1. kolovoza 2023. godine.

U Prijedlogu Uredbe rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg državni službenik poslove obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora državnog službenika i državnog tijela, a koji nije prostor državnog tijela.

Rad na daljinu je rad koji se uvijek obavlja putem informacijsko-komunikacijske tehnologije, pri čemu državno tijelo i državni službenik dogovaraju pravo državnog službenika da samostalno određuje gdje će taj rad obavljati, što može biti promjenjivo i ovisiti o njegovoj volji, zbog čega se takav rad ne smatra radom na mjestu rada odnosno na izdvojenom mjestu rada u smislu propisa o zaštiti na radu.

Dakle, ovom Uredbom uređuje se mogućnost rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu.

Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu može se obavljati kao stalan, povremen ili privremen.

Stalni rad na izdvojenom mjestu rada ili na daljinu je rad kod kojeg državni službenik obavlja poslove radnog mjesta izvan prostora državnog tijela.

Povremeni rad na izdvojenom mjestu rada ili na daljinu (hibridni model rada) je rad kod kojeg državni službenik određeni dio tjedna odnosno mjeseca obavlja poslove radnog mjesta na izdvojenom mjestu rada ili na daljinu, a preostali dio u prostoru državnog