danas je 11.12.2023

Input:

Sistematizacija radnih mjesta - procedura

9.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Kao trgovačko društvo u većinskom vlasništvu JLS, dobili smo suglasnost sindikata i nadzornog odbora za izmjenom sistematizacije radnih mjesta. Izradili smo Pravilnik o sistematizaciji i molimo ovim putem za objašnjenje u praksi: kakva procedura sada