danas je 13.7.2024

Input:

Sitni inventar

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.15 Sitni inventar

dipl.oec. Ksenija Kramar, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Sandra Hrvatin, dipl.oec.

Sitni inventar knjiži se na računima skupine 04, a prema odredbi članka 27. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, sitni inventar:

  • - čine predmeti (stvari, oprema) proizvedene kratkotrajne nefinancijske imovine koji se ne utroše