danas je 25.6.2024

Input:

Službenik za zaštitu podataka

2.5.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.4 Službenik za zaštitu podataka

Kristian Plazonić, dipl.iur., Igor Radelić, dipl. iur.

Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Ispravak Uredbe, L 127,23.5.2018, 2 i Ispravak Uredbe, L 074, 4.3.2021, 35., u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), razrađena je osoba službenika za zaštitu osobnih podataka, kroz njegovo imenovanje, radno mjesto i zadaće.

Imenovanje

Značaj, kako voditelja obrade, tako i izvršitelja obrade, u odnosu na službenika za zaštitu podataka možemo uvidjeti na samom početku odnosno kad je u pitanju imenovanje službenika za zaštitu podataka. Tako prema članku 37. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/679, stoji da voditelj obrade i izvršitelj obrade imenuju službenika za zaštitu podataka u svakom slučaju u kojem:

- obradu provodi tijelo javne vlasti ili javno tijelo, osim za sudove koji djeluju u okviru svoje sudske nadležnosti,

- osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje se od postupaka obrade koji zbog svoje prirode, opsega i/ili svrha iziskuju redovito i sustavno praćenje ispitanika u velikoj mjeri, ili

- osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje se od opsežne obrade posebnih kategorija podataka na temelju članka 9. i osobnih