danas je 17.6.2024

Input:

Službenik za zaštitu podataka

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.5 Službenik za zaštitu podataka

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Prema uvodnom tekstu Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), zaštita pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka temeljno je pravo, a isto je temelj prema članku 8. stavku 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te članku 16. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), kojom je utvrđeno da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka.

Predmet i ciljevi

Uredbom (EU) 2016/679, se utvrđuju pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka. Istom se Uredbom štite temeljna prava i slobode pojedinaca, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka. U odnosu na slobodno kretanje osobnih podataka unutar Unije isto se ne ograničava niti zabranjuje iz razloga povezanih sa zaštitom pojedinaca u pogledu obrade