danas je 21.5.2024

Input:

Smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ponuda i rješenja

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.1.7 Smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ponuda i rješenja

Marijana Šperanda, dipl.oec.

U ograničenom postupku, natjecateljskom postupku uz pregovore, natjecateljskom dijalogu i partnerstvu za inovacije, kao postupcima koji se provode u dvije ili više faza, javni naručitelj može ograničiti broj sposobnih natjecatelja koji udovoljavaju kriterijima za odabir, koje će pozvati na dostavu ponude ili na sudjelovanje u dijalogu, pod uvjetom da na raspolaganju ima dovoljan broj sposobnih natjecatelja.

Ako koristi tu mogućnost, naručitelj je obvezan u pozivu na nadmetanje navesti objektivne i nediskriminirajuće kriterije ili pravila koje namjerava primijeniti za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja, minimalan broj sposobnih natjecatelja koje namjerava pozvati te, po potrebi, maksimalan broj. Kako bi osigurao dovoljnu razinu istinskog natjecanja, javni naručitelj obvezan je pozvati minimalno pet sposobnih natjecatelja u ograničenom postupku, odnosno minimalno tri