danas je 11.12.2023

Input:

Što donose promjene Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi?

3.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u nastavku teksta: Zakon)"1" propisuju se mjerila za određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Intencija zakonodavca za zakonskim promjenama u tom segmentu proizlazila je radi toga kako bi se dosadašnje odredbe o proračunskim ograničenjima plaća uskladile s današnjim prilikama, s obzirom da su se u međuvremenu izmijenili posebni propisi kojima se uređuje pitanje financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Zakon o proračunu"2" i Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave"3". Prema tim propisima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave stekle su dodatne prihode kojima se izravno utječe na izračun plaća zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Stoga je u tu svrhu u zakonodavnu proceduru upućen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Nakon usvajanja u Hrvatskom Saboru, nove zakonske izmjene stupile