danas je 13.7.2024

Input:

Što je osobni podatak

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.1 Što je osobni podatak

Kristian Plazonić, dipl.iur.


Jedna od zaštićenih vrednota, koji sadrži Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'', br. 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10., 147/13. i 5/14., u daljnjem tekstu: Ustav RH) je i zaštita osobnog podatka. Tako u članku 37. Ustava RH stoji sljedeće:

„Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom.

Zakonom se uređuje zaštita osobnih podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u državi.

Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovoga prikupljanja”.

Razrada odredbi Ustava RH glede definiranja osobnog podataka nije uređena općim zakonom odnosno Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine”, br. 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon). Stoga se za pojmovno određenje osobnog podatka