danas je 26.9.2023

Input:

Strateški investicijski projekti

24.10.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Kriteriji i postupak prijave strateških investicijskih projekata (dalje: strateški projekti), postupak procjene, odabira, pripreme i provedbe strateških projekata, raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za potrebe provedbe strateških projekata, davanje koncesija i dr. uređeni su i regulirani Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 28/18, 114/18).

Strateški investicijski projekt je svaki privatni investicijski projekt, javni investicijski projekt ili javno-privatni investicijski projekt iz područja gospodarstva, rudarstva, energetike, turizma, prometa, infrastrukture, elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, zaštite okoliša, komunalnoga gospodarstva, poljoprivrede, šumarstva, vodnoga gospodarstva, ribarstva, zdravstva, kulture, audiovizualnih djelatnosti, znanosti, obrane, pravosuđa, tehnologije i obrazovanja koji uključuje gradnju građevina, a koji na temelju citiranog Zakona proglasi Vlada Republike Hrvatske.

Javnim investicijskim projektom smatra se projekt čiji je nositelj pravna osoba, a čiji je