danas je 13.7.2024

Input:

Strateško planiranje u javnom sektoru

21.11.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

U članku će se obraditi tematika strateškog planiranja u javnom sektoru.

Strateško planiranje kako u privatnom, tako i u javnom sektoru ima značajnu ulogu u učinkovitom upravljanju i daljnjem razvoju. Prednosti strateškog planiranja u javnom sektoru su mnogobrojne, a od kojih se mogu izdvojiti na primjer: racionalnije upravljanje resursima u radu javne uprave (organizacijskim, financijskim, personalnim), veća učinkovitost javne uprave na osnovu čega se postižu i efikasniji rezultati, bolje i kvalitetnije planiranje i provedba javnih politika, što doprinosi ravnomjernijem društvenom-gospodarskom razvoju države.

Strategija je dugoročni akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja koji se izrađuje temeljem posebnog zakona ili međunarodnog akta za jedno ili više upravnih područja, a koji donosi Hrvatski sabor. Strateški cilj je dugoročni, odnosno srednjoročni cilj kojim se izravno podupire ostvarenje razvojnog smjera.

U Republici Hrvatskoj akti strateškog planiranja su: Nacionalna razvojna strategija, višesektorske i sektorske strategije, nacionalni planovi, planovi razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, program Vlade Republike Hrvatske, program konvergencije, nacionalni program reformi, te provedbeni programi središnjih tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vrste akata strateškog planiranja prema roku važenja