danas je 17.6.2024

Input:

Stvarna nadležnost

2.6.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o općem upravnom postupku propisana je stvarna i mjesna nadležnost, o kojoj će biti više riječi u nastavku teksta.

Stvarna nadležnost

Stvarna nadležnost javnopravnih tijela određuje se zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje, ili određuje nadležnost javnopravnih tijela. Ako se stvarna nadležnost ne može utvrditi na temelju zakona, tada će se utvrdit po naravi upravne stvari.

Mjesna nadležnost

Mjesna nadležnost određuje se propisima o upravno-teritorijalnoj podjeli, odnosno o ustrojstvu javnopravnih tijela.

Ako propisima nije utvrđena mjesna nadležnost, mjesna nadležnost se određuje:

  1. u stvarima koje se odnose na nekretninu, prema mjestu gdje se nekretnina nalazi,
  2. u stvarima koje se odnose na brodove i zrakoplove hrvatske državne pripadnosti, odnosno u stvarima u kojima je povod za vođenje postupka nastao na brodu ili zrakoplovu, prema matičnoj luci broda ili zrakoplova,
  3. u stvarima koje se odnose na poslovnu ili drugu djelatnost stranke, prema mjestu sjedišta stranke, odnosno prema mjestu gdje se djelatnost obavlja ili bi se trebala obavljati,
  4. u stvarima koje se odnose na djelatnost javnopravnih tijela ili pravnih osoba, prema mjestu njihova sjedišta, odnosno sjedišta njihove područne jedinice kad se djelatnost odnosi na tu jedinicu,
  5. u ostalim stvarima, prema prebivalištu stranke. Ako stranka nema prebivalište na području Republike Hrvatske, nadležnost se određuje prema mjestu boravišta, a ako nema ni boravište, prema mjestu posljednjeg prebivališta, odnosno boravišta na području Republike Hrvatske.

Ako se mjesna nadležnost ne može odrediti na propisani način, mjesna nadležnost odredit će se prema mjestu gdje je nastao povod za vođenje