Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Sukob interesa lokalnih službenika

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Često smo svjedoci situacija u kojima su lokalni službenici kako na rukovodećim pozicijama, tako i na nižim pozicijama involvirani u različite koruptivne afere i malverzacije čime se podriva pravni poredak Republike Hrvatske. Naime, lokalni službenici prilikom obavljanja redovnih radnih zadataka najčešće dolaze u sukob interesa radi zloupotrebe položaja i ovlasti s ciljem stjecanja materijalnih beneficija, obavljanja dodatnih poslova koji su u suprotnosti s poslovima radnog mjesta službenika, kao i obavljanja svih ostalih radnji u kojima je privatni interes službenika u koliziji s javnim interesom. Stoga je nužna prevencija takvih postupanja, posebice radi negativnih učinaka koruptivnih radnj , kako bi se nadasve osigurala razina transparentnosti i nepristranosti u obavljanju javnih poslova, a za što je potrebno imati i efikasan pravni okvir.

Lokalni službenici su osobe koje u upravnim tijelima lokalnih jedinica kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga lokalnih jedinica i poslove državne uprave povjerene tim jedinicama u skladu s Ustavom i zakonom. Također, i osobe koje u upravnim tijelima lokalnih jedinica obavljaju opće, administrativne, financijsko-planske, materijalno-financijske, računovodstvene, informatičke i druge stručne poslove.

 

Mogućnost obavljanja dodatnog posla

Lokalni službenik (u nastavku teksta: službenik) može izvan redovitog radnog vremena, po prethodno pisanom

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: