Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Sustav kvalifikacije

25.5.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

17.1 Sustav kvalifikacije

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Sektorski naručitelji mogu odlučiti uspostaviti kvalifikacijski sustav odnosno drugim riječima sustav kvalifikacije gospodarskih subjekata što zapravo predstavlja proces upisa gospodarskih subjekata u određeni sustav (kvalifikacijski) na temelju određenih kvalifikacija koje postavlja sam naručitelj.

Radi se o procesu koji je namijenjen isključivo sektorskim naručiteljima, ali ne i javnim. Iako Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016, dalje u tekstu: ZJN 2016) ne objašnjava detaljno pojam kvalifikacijskog sustava, člancima 383. do 385. ZJN 2016. definira način provedbe tog sustava.

Kvalifikacijski sustav se obavljuje u EOJN, a kod velikih vrijednosti i u Službenom listu EU, prema kojem se gospodarski subjekti zainteresirani za sklapanje ugovora sa sektorskim naručiteljem (npr. komunalnim poduzećem) prijavljuju za registraciju kao potencijalni pružatelji određenih roba, radova ili usluga za određeno vremensko razdoblje.

Koristeći unaprijed definirane i objavljene kvalifikacijske kriterije, naručitelj unosi u sustav (registrira) gospodarske subjekte koji su iskazali svoj zahtjev. Registrirani gospodarski subjekti time čine skupinu / sustav za nabavu određenih radova, roba ili usluge iz kojih naručitelj može pozvati subjekte da daju ponude ili pregovaraju o ponudama.

Dakle, sektorski naručitelj može uspostaviti i voditi sustav kvalifikacije gospodarskih subjekata u kojem slučaju je obvezan osigurati da gospodarski subjekti u svakom trenutku mogu zahtijevati kvalifikaciju.

Sustav kvalifikacije može uključivati različite faze kvalifikacije.

Kao preduvjet za provedbu ovog sustava, naručitelj mora utvrditi objektivne kriterije i pravila za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata koji traže kvalifikaciju te za rad kvalifikacijskog sustava, uključujući pravila za upis u sustav, periodično ažuriranje kvalifikacija, ako postoje te trajanje sustava. Ako kriteriji i pravila uključuju tehničke specifikacije, primjenjuju se odredbe odjeljka D poglavlja 2. glave III. dijela drugog Zakona (odredbe za javne naručitelje koje tiču pripreme postupka, predmeta nabave, grupa, tehničkih specifikacija, podugovaranja i oslanjanja, rokova, ...).

Sektorski naručitelj obvezan je kriterije i pravila staviti na raspolaganje gospodarskim subjektima na njihov zahtjev. Prema potrebi, kriteriji i pravila se

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: