danas je 13.7.2024

Input:

Temeljna načela obrade osobnih podataka

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.2 Temeljna načela obrade osobnih podataka

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Polazni temelj kad su u pitanju pravni akti koji se odnose na zaštitu osobnih podataka jesu ponajprije načela. Iz razloga što su načela onaj bitni dio, u kojem se čitanjem i razmišljanjem o pravnoj odredbi može doći do odgovora, kako riješiti određeni slučaj odnosno predmet, kada u praksi nastane problem odnosno dvojbena situacija.

Prema uvodnom dijelu Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), načela i pravila o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka trebala bi poštovati njihova