danas je 13.7.2024

Regres za godišnji odmorArhiva

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Pravo na godišnji odmor u državnoj službi i druga prava u vezi s odmoromJamstvo

15.4.2024, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Godišnji odmori kod državnih i javnih službenika i namještenikaArhiva

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017, 47/2018)Arhiva

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Obveza isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor - i bez zahtjeva javnog službenikaJamstvo

6.9.2018, Daniel Sever dipl. iur. , Izvor: Verlag Dashöfer

Pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora

16.4.2019, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Porodiljne naknade, dopusti i godišnji Online razgovor

21.1.2020, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Plaćeni dopust državnih službenika i namještenika: obračun i JOPPD

17.3.2020, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Temeljni kolektivni ugovor za državne službenike (NN 112/17, 12/18)Arhiva

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Evidentiranje dana odsutnosti radi privatnih obaveza direktora

30.10.2020, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Radno-pravni odnosi u vrijeme epidemije koronavirusa COVID-19, 2.dio, online razgovor

30.3.2020, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Financijske, računovodstvene i porezne promjene u vezi koronavirusa (COVID-19) online razgovor

27.3.2020, Maja Hleb, dipl.oec, stalno sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dopunski rad državnih službenika

5.5.2021, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Plaće i evidencije

27.1.2021, mr. sc. Katarina Boban Filipančić, Izvor: Verlag Dashöfer

Pravo na naknadu plaće - Članak 54.Arhiva

1.1.2024, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Utvrđivanje osnovice za naknadu plaćeArhiva

1.1.2024, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Radno-pravni odnosi u vrijeme epidemije koronavirusa COVID-19, 1.dio

28.3.2020, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Obveznici Zakona o sprječavanju sukoba interesa

18.3.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Neka materijalna prava zaposlenih u javnim službamaArhiva

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Pravo na naknadu plaće - Članak 39.Arhiva

1.1.2024, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Prava iz područja zdravstva za zaposlenike u javnim službamaJamstvo

21.4.2017, Morana Krušarovski, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Specifičnosti poslovanja sportskih udruga

17.5.2018, Krešimir Vranar, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Novi Zakon o osiguranju radničkih tražbinaJamstvo

29.9.2017,  Tomislava Furčić dipl. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Novine u zakonodavstvu u 2019. godini

9.1.2019, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Novine u zakonodavstvu u 2019. godini

UvodArhiva

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Nove izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenikeJamstvo

10.4.2024, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID -19)

23.3.2020, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun plaća javnim službenicima i namještenicimaArhiva

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Online razgovor: GDPR - nejasnoće primjene Uredbe u praksi Online razgovorJamstvo

17.10.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Uredba o Tarifi upravnih pristojbi

20.8.2021, Izvor: Narodne novine

Akcija
Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Zemlja
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: