danas je 21.4.2024

Input:

Tijela javne vlasti sukladno Zakonu o euru

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države (https://euro.hnb.hr/)

Ova uputa primjenjuje se na tijela javne vlasti.

  1. Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
  2. Proračunske korisnike državnog proračuna i proračuna JLP(R)S sukladno registru koji objavljuje Ministarstvo financija

https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/registar-proracunskih-iizvanproracunskih-korisnika/178

  1. Izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna JLP(R)S sukladno registru koji objavljuje Ministarstvo financija (izvanproračunski korisnici iz skupine I.) izuzev trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili u vlasništvu jedne ili više JLP(R)S kao i