danas je 21.4.2024

Input:

Tko mora primjenjivati odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma?

16.11.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Mi smo komunalno društvo u vlasništvu Općine. Zakonska obveza je bila da se komunalno društvo diobom moralo raspodijeliti na dva poduzeća pri čemu se prvo bavi distribucijom plina, a drugo opskrbom vode, a matično poduzeće se bavi ostalim djelatnostima poput ukopa, odvoza smeća, opskrba plinom itd.

Komunalno poduzeće sa društvima kćeri koje se bave distribucijom plina i opskrbom vode sklopilo je ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji u kojem je navedeno da izvršavamo za njih određene usluge u području financija, administracije, razvoja i investicija, računovodstva, vođenja skladišta itd.U zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma stoji da su obveznici provođenja mjera fizičke i pravne osobe koje obavljaju računovodstvene usluge. Spadamo li mi u tu skupinu s obzirom da za njih vodimo računovodstvene usluge, a nismo registrirani kao računovodstveni servis? Moramo li mi primjenjivati odredbe iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma?

Odgovor:

Komunalno poduzeće sa društvima kćeri za koje se izvršavaju određene usluge u području financija, administracije, razvoja i investicija, računovodstva, vođenja skladišta i ostale usluge, dužno je prema Zakonu o