danas je 25.6.2024

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi -osvrt na Prijedlog-Jamstvo

25.10.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Prednosti pri zapošljavanjuvideo

31.3.2017, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:35:38

Dokument dostupan za pretplatnike od: Knjižnica za javni sektor profi plus

Prestanak službe lokalnih službenika

10.3.2022, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Državni službenici i namješteniciArhiva

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Provedba natječaja i žalba na natječaj

11.1.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Zaštita na radu u općinama

4.3.2019, Željka Lalić, struč.spec.ing.sec., Izvor: Verlag Dashöfer

Potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa u državnoj službiJamstvo

15.3.2024, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Akcija
Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: