danas je 11.12.2023

Input:

Upravljanje kvalitetom u javnoj upravi

28.9.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

U razvijenim europskim državama moderna javna uprava predstavlja kvalitetan i efikasan javni servis u pružanju javnih usluga svojim korisnicima, odnosno građanima te jedan od značajnih pokretača gospodarskog rasta i razvoja. Za postizanje tih ciljeva neophodne su korjenite promjene u svim segmentima rada javne uprave, kao i kontinuirano uvođenje novih tehnika i metoda rada koje će omogućiti uspješno prilagođavanje novonastalim okolnostima, a posebice potrebama korisnika javnih usluga.

U Republici Hrvatskoj stanje u javnoj upravi nije na zadovoljavajućoj razini, te je obilježavaju još uvijek pretjerana birokratiziranost koja onemogućava veće privlačenje investicijskih sredstava, nedovoljna profesionalnost javnih/državnih službenika, visoki stupanj korupcije, nepotizma, a ujedno se malo ulaže u edukaciju i razvoj ljudskih potencijala te podizanje kvalitete rada.

Shodno tome, u nastavku teksta ukazati ćemo na jedan od učinkovitih modela za podizanje stupnja kvalitete u javnoj upravi, odnosno CAF model za upravljanje kvalitetom.

CAF model zasnovan je na konceptu kvaliteta Europske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM) te predstavlja značajan iskorak prema unapređenju kvalitete u javnim organizacijama, odnosno određenu vrstu prijelaznog rješenja za organizacije koje još nisu primijenile neki od sustava kvaliteta te kontrolni mehanizam za one organizacije koje već imaju uspostavljene sustave upravljanja kvalitetom.

Prednosti korištenja CAF modela:

  • potiče zaposlenike u javnom sektoru da sudjeluju u procesu procjene (samoprocjene) te ih na taj način motivira da kontinuirano poboljšavaju područje svojeg rada,
  • ne ocjenjuje se rad zaposlenika na bilo kojoj organizacijskoj razini i
  • primjenjiv je na svim razinama teritorijalnog upravnog ustrojstva države.

Primjena CAF modela uključuje deset koraka za kontinuirano unapređenje rada organizacija, koji su podijeljeni u tri faze te će o svakoj fazi na