danas je 1.10.2023

Input:

Upravljanje rizicima u lokalnoj samoupravi

16.2.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

U članku se daje pregled razvoja i uspostave unutarnje kontrole u javnom sektoru od uvođenja do danas te se obrađuju aktivnosti i mjere koje je potrebno poduzeti u svrhu upravljanja rizicima s posebnim osvrtom na lokalnu samoupravu, a slijedom novih Smjernica za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora Ministarstva financija iz svibnja 2017.g. Predmetnim Smjernicama Ministarstvo financija daje dodatne proceduralne upute o primjeni Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ( Narodne novine broj 78/15) i Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 58/16), a koje su namijenjene svim institucijama čija je obveza sastavljanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti shodno odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 139/10, 19/14) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15). Budući se radi o opsežnom području, tema će se obrađivati u nastavcima po pojedinim fazama tako da se u ovom prvom dijelu obrađuju osnovni pojmovi, podjela i prva faza odnosno utvrđivanje rizika te se navodi nekoliko priloga u obliku općih akata i primjera iz Smjernica u smislu prijedloga za lakšu uspostavu i funkcioniranje sustava financijsko materijalne kontrole, a samim time i upravljanje rizicima na razini općina i gradova.

Upravljanje rizicima i unutarnja financijska kontrola

Upravljanju rizicima u javnom sektoru prethodi dobro organizirana unutarnja financijska kontrola. Uspostavom unutarnjih financijskih kontrola u sve proračune i njihove korisnike te ustrojavanjem neovisnih