danas je 13.7.2024

Input:

Važnost etike i načela javne nabave u sustavu javne nabave

25.7.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:44:27

Poglavlja

Javna nabava je jedno od područja s najvećim rizikom korupcije s obzirom na to da postoji dosta prilika u komunikaciji između naručitelja i tržišta. U procesu javne nabave postoje izvjesne opasnosti od lošeg planiranja, nezakonite provedbe postupaka, nestručne dokumentacije o nabavi, manipuliranja izvršenjem ugovora itd. Od iznimne važnosti su etička načela kojih se javni službenici moraju pridržavati kako bi čitav proces javne nabave prošao u skladu s zakonskim odredbama i poštenim načelima. U ovom webinaru saznati ćete koja su to fer načela, kako se manifestira etika u javnoj nabavi, kako se sprječava korupcija i sukob interesa, što je to načelo transparentnosti itd.

 

SADRŽAJ:

 • Etika
 • Moral
 • Etika u državnoj službi
 • Etika u javnoj nabavi
 • Statističko izvješće javne nabave 2020
 • Sprječavanje korupcije i sukoba interesa
 • Načela javne nabave
 • Načelo jednakog tretmana
 • ESP – načela
 • Načelo transparentnosti
 • Ostala (opća) načela
 • Komunikacija/postupanje naručitelja
 • Istraživanje tržišta
 • Analiza tržišta i prethodno savjetovanje
 • Podjela predmeta nabave na grupe
 • Tehničke specifikacije/opis 1, 2
 • Tehničke specifikacije/jednakovrijednost
 • VUS – naknadno oslanjanje
 • VUS – pojašnjenje ili pregovaranje, stručnjaci
 • Praksa DKOM-a, bodovanje
 • Pojašnjenja, čl. 293/ čl. 263.
 • VUS – višektratno traženje pojašnjenja po čl. 263.
 • Težak profesionalni propust
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 • Načela u državnoj službi

Predavač

Marijana Šperanda, dipl. oec.

Marijana Šperanda, dipl. oec.

Marijana Šperanda radi kao savjetnica u Državnom uredu za središnju javnu nabavu gdje obavlja sve poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama iz djelokruga rada ureda. Također je angažirana i na pružanju savjeta, mišljenja i prijedloga, kao i na poslovima vezanima uz EU projekte. U području javne nabave je od 2005. godine, te je redovita članica Državne ispitne komisije u području javne nabave. Posjeduje certifikat u području javne nabave. Intenzivno je angažirana na razvoju elektroničke javne nabave kao i u području primjene ekonomski najpovoljnije ponude. Kroz dodatno usavršavanje pohađala je razne programe izobrazbe. Sudjeluje na stručnim događanjima i konferencijama, kao sudionik ili predavač,  te kao redoviti predavač na različitim programima izobrazbe iz područja javne nabave. Također je autorica i koautorica stručnih članaka iz područja javne nabave.