danas je 25.6.2024

Input:

Zabrana novog zapošljavanja u javnim i državnim službama za 2022. godinu

1.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Dana 25. ožujka 2022. na snagu su stupile dvije Odluke Vlade Republike Hrvatske i to Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine br. 35/22.) i Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine br. 35/22.), koje za posljedicu imaju ograničavanja korištenja sredstava iz državnog proračuna za 2022. godinu, uz posebne iznimke propisane ovim Odlukama.

Naime, zabrana zapošljavanja u državnoj i javnoj službi bila je propisana Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2020. i za 2021. godinu, no ne i Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za ovu godinu, stoga Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. ožujka 2022. donosi dvije Odluke kojima se propisuje zabrana zapošljavanja proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna te javnim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu i iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kao nastavak Odluka donesenih prethodnih godina.

Odlukom o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske zabranjuje se novo zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: tijela državne uprave).

Zapošljavanje na neodređeno vrijeme u tijelima državne uprave iznimno je moguće u slučajevima:

  • popunjavanja radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno zbog prestanka državne službe dotadašnjem službeniku tijekom tekuće kalendarske godine ili u prosincu prethodne kalendarske godine,
  • popunjavanja radnog mjesta na kojem se obavljaju poslovi upravljanja i kontrole korištenja europskih fondova te fondova za unutarnje poslove,
  • ako nije moguće osigurati redovito obavljanje poslova preraspodjelom između postojećih državnih službenika, pod uvjetom da su osigurana potrebna sredstva u financijskom planu tijela državne uprave za tekuću kalendarsku godinu, uz opravdani i obrazloženi razlog za novo zapošljavanje,
  • zapošljavanja jednog novog državnog službenika prema klauzuli 2 za 1 pod uvjetom da su tijekom tekuće kalendarske godine dva službenika iz istog tijela državne uprave premještena po