danas je 28.9.2023

Input:

Zakon o državnim službenicima - 1. Odjeljak - Načela ponašanja državnih službenika

1.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.2 Zakon o državnim službenicima - 2. Poglavlje – Dužnosti državnih službenika

Tomislava Furčić dipl. iur. 

2.2.1 Zakon o državnim službenicima - 1. Odjeljak - Načela ponašanja državnih službenika

Tomislava Furčić dipl. iur. 

2.2.1.1 Zakon o državnim službenicima - Članak 15. - Obavljanje dužnosti i obveza postupanja u skladu sa zakonima

Tomislava Furčić dipl. iur. 


Državni službenik obvezan je svoje dužnosti predviđene