danas je 26.9.2023

Input:

Zakon o državnim službenicima - Članak 133. - Rješenje o prestanku državne službe

1.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

13.2 Zakon o državnim službenicima - Članak 133. - Rješenje o prestanku državne službe

Tomislava Furčić dipl. iur.


  • O prestanku državne službe donosi se rješenje.

  • Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se u roku od osam dana od nastupa okolnosti koje su razlog za prestanak službe.


Iz prakse....»Iz obrazloženja pobijanog rješenja slijedi da je prvostupanjsko tijelo donijelo rješenje o prestanku državne službe po sili zakona s danom 21. svibnja 2013., nakon saznanja o pravomoćnosti osuđujuće presude u kaznenom postupku za djelo koje se goni po službenoj dužnosti. U obrazloženju odluke